CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4140/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Nộp dần tiền nợ
Số hiệu 4140/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 19/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/06/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực