CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông báo danh sách phòng thi. lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam
Số hiệu 11/TB-HĐNVKHQ Ngày ban hành 16/06/2020
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 16/06/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực