CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Số hiệu 167/QĐ-HQBD Ngày ban hành 26/02/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 26/02/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực