CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 1088-1089/QĐ-HQKV3 Ngày ban hành 03/06/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 03/06/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực