CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực HQ thuộc phạm vi, chức năng quản lý BTC.
Số hiệu 814/QĐ-BTC Ngày ban hành 03/06/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 03/06/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực