CHI TIẾT VĂN BẢN
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính
Số hiệu 446/QĐ-BTC Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 31/03/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực