CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông báo v/v tổ chức Lớp hướng dẫn ôn tập, hệ thống hóa kiến thức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan khu vực phía Nam
Số hiệu 245/TB-THQVN Ngày ban hành 25/05/2020
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 25/05/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực