CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ HQ năm 2020
Số hiệu 1443/HQBD-GSQL Ngày ban hành 25/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 25/05/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực