CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3312/TCHQ-GSQL ngày 22/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn KTCL mặt hàng ra da NK sử dụng cho tàu biển
Số hiệu 3312/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 22/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/05/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực