CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3120/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Địa điểm đăng ký tờ khai
Số hiệu 3120/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 14/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 14/05/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực