CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3060/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
Số hiệu 3060/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 12/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 12/05/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực