CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 186/KTSTQ ngày 08/5/2020 vv áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục HQ đối với hàng XNK
Số hiệu 186/KTSTQ Ngày ban hành 08/05/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 08/05/2020
Lĩnh vực

Kiểm tra sau thông quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực