CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2973/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19
Số hiệu 2973/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 07/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 07/05/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực