CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
Số hiệu 1236/HQBD-VP Ngày ban hành 07/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 07/05/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực