CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v hướng dẫn thủ tục nộp phí, lệ phí
Số hiệu 1233/HQBD-TXNK Ngày ban hành 07/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 07/05/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực