CHI TIẾT VĂN BẢN
Lịch trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục trong thời gian nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước 30/4, 01/5/2020
Số hiệu 1149/TB-HQBD Ngày ban hành 29/04/2020
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 29/04/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực