CHI TIẾT VĂN BẢN
Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
Số hiệu 2722/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 27/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 27/04/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực