CHI TIẾT VĂN BẢN
đăng ký tờ khai XK gạo
Số hiệu 2720/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 27/04/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 27/04/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực