CHI TIẾT VĂN BẢN
Xứ lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020
Số hiệu 2650/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 24/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 24/04/2020
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực