CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp
Số hiệu 2571/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 22/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/04/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực