CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2434/TCHQ-TXNK ngày 17/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thỏa thuận hợp tác PHT NSNN.
Số hiệu 2434/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 17/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 17/04/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực