CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2411/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Kiến nghị của Công ty TNHH DK CODING
Số hiệu 2411/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 16/04/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 16/04/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực