CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2404/TCHQ-CNTT ngày 15/4/2020 về Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu 2404/TCHQ-CNTT Ngày ban hành 15/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 15/04/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực