CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông báo kết luận số 155/VPCP ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid 19
Số hiệu 155/VPCP Ngày ban hành 15/04/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 15/04/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực