CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 11/4/2020 của Chính phủ về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
Số hiệu 44/NQ-CP Ngày ban hành 11/04/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 11/04/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng