CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định 1106/QĐ-BCT ngày 10/04/2020 của Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020
Số hiệu 1106/QĐ-BCT Ngày ban hành 10/04/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 11/04/2020
Lĩnh vực

Chính sách đầu tư

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực