CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2324/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa XK
Số hiệu 2324/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 10/04/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 10/04/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực