CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2252/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại linh kiện xe đạp, xe đạp điện
Số hiệu 2252/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 09/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 09/04/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực