CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
Số hiệu 46/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 09/04/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 01/06/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng