CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định só 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Số hiệu 45/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 08/04/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 22/05/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực