CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2283/BCT-KHCN ngày 31/3/2020 của Bộ Công Thương về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu;
Số hiệu 2283/BCT-KHCN Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 31/03/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực