CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v may và xuất bán khẩu trang vải
Số hiệu 783/HQBD-GSQL Ngày ban hành 26/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/03/2020
Lĩnh vực

Hàng sản xuất xuất khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực