CHI TIẾT VĂN BẢN
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo CT số 16/CT-TTg của TTCP
Số hiệu 1518/UBND-VX Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 31/03/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực