CHI TIẾT VĂN BẢN
Lịch trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục trong thời gian nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Số hiệu 852/TB-HQBD Ngày ban hành 01/04/2020
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 01/04/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực