CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 633/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho kho chứa hàng miễn thuế
Số hiệu 633/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 11/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 11/03/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực