CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1570/TCHQ-TXNK ngày 13/3/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phản hồi vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP
Số hiệu 1570/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 13/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 13/03/2020
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực