CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v cách ly, theo dõi sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số hiệu 619/HQBD-VP Ngày ban hành 16/03/2020
Loại văn bản Ngày hiệu lực 16/03/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực