CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định về công tác văn thư
Số hiệu 30/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 05/03/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 05/03/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực