CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu 20/NQ-CP Ngày ban hành 28/02/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày hiệu lực 28/02/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực