CHI TIẾT VĂN BẢN
công bố danh mục VBQP PL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BTC năm 2019
Số hiệu 70/QĐ-BTC Ngày ban hành 16/01/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 16/01/2020
Lĩnh vực

Văn bản hết hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực