CHI TIẾT VĂN BẢN
Công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Hải quan tháng 02/2020
Số hiệu 370/BC-HQBD Ngày ban hành 17/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 17/02/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực