CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai một số nội dung mới về chính sách quản lý hàng hóa chuyên ngành
Số hiệu 401/HQBD-GSQL Ngày ban hành 19/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/02/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực