CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vi rút Corona
Số hiệu 301/HQBD-VP Ngày ban hành 11/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 11/02/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực