CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Số hiệu 259/HQBD-VP Ngày ban hành 03/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 03/02/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực