CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đến tình hình thu nộp NSNN của các DN nhập khẩu hàng hóa đến từ Trung Quốc
Số hiệu 410/HQBD-TXNK Ngày ban hành 20/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 20/02/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực