CHI TIẾT VĂN BẢN
Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Số hiệu 510/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 21/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 21/01/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực