CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 158/TCHQ-GSQL ngày 7/1/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính
Số hiệu 158/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 15/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 15/01/2020
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực