CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 131/TCHQ-TXNK ngày 06/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa
Số hiệu 131/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 06/01/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực