CHI TIẾT VĂN BẢN
công văn số 31/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thông báo ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Số hiệu 31/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 02/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 02/01/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực