CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 07/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về trị giá hải quan
Số hiệu 07/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 02/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 02/01/2020
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực